Hong Kong’s Top 10 Dumplings

For Jetstar Magazine

 

Char Sui Bao

char sui bao_illo

 

 

Xiao Long Bao

xiao long bao_illo

 

Haam Seoi Gaau

haam seoi gaau_illo

 

Jiaozi

jiaozi_illo

 

Lo Mai Gai

lo mai gai_illo

 

Won Ton

won ton_illo

 

Har Gow

har gow_illo

 

Dou Sha Bao

dou sha bao_illo

 

Shanghai Dumplings

shanghai dumplings_illo

 

Shu Mai

shu mai_illoLeave a Reply